24 uur beweiding met Kurz rassen systeem


Onze koeien gaan zodra het kan 24 uur per dag naar buiten. Er zijn momenten waarop we de koeien binnen houden dat kan zijn omdat het te nat of veel te heet is. In de winterperiode kunnen ze ook naar buiten, zij het alleen even om te bewegen, het is dan te koud voor het gras om te groeien.

De grootste uitdaging bij het beweiden in het Binnenveld is de vochtige grond. Onze boerderij en de omringende percelen liggen op een zeer laag punt in de Gelderse Vallei. Dat betekent dat we in de winter al snel te maken krijgen met een hoge grondwaterstanden. Hierdoor raakt de grond verzadigd en wordt zacht. Het grasland is dan niet sterk genoeg meer om de koeien te dragen. Om te voorkomen dat de grond beschadigd raakt, houden we de koeien vanaf november, december binnen.

Wanneer in de wintermaanden de bovenlaag van de grond bevriest kunnen de koeien elke dag even naar buiten. Vanaf maart is het grondwater zover gezakt dat de koeien weer naar buiten kunnen. In twee weken laten we de koeien en hun spijsvertering wennen aan het verse gras waarna ze weer 24 uur per dag naar buiten kunnen.

Om optimaal gebruik te maken van het verse gras, kalven onze koeien in het vroege voorjaar, begin maart af. Eind mei krijgen we de laatste kalfjes. Elk jaar is het een hele uitdaging om de koeien netjes op tijd te laten kalven. Om ervoor te zorgen dat de laatste koeien in mei kalven moeten we ervoor zorgen dat ze in augustus allemaal drachtig zijn. Eind mei lopen dus echt alle koeien 24 uur per dag buiten. De voerbehoefte van de koeien loopt gelijk met het aanbod van het gras. In het voorjaar en begin van de zomer groeit er veel en zeer voedzaam gras. De eerste 100 dagen van de lactatie stijgt de melkgift van de koe en heeft zij de beste voeding nodig. De uitdaging is om de melkgift daarna zo lang mogelijk stabiel te houden. Aan het einde van de melkgiftperiode worden de koeien ‘droog gezet’, de melkgift wordt langzaam stop gezet. Droog staan betekent dat de koeien 6 tot 8 weken voor het krijgen van een nieuw kalf niet worden gemolken.

Bij het beweiden hanteren wij het Kurz rassen systeem. Dit betekent dat we het gras tussen 3 cm en 6 cm proberen te houden. We passen het te beweiden oppervlak van de koeien aan op de grasgroei en de voerbehoefte van de koeien. In het voorjaar, wanneer het gras hard groeit en nog niet alle koeien buiten lopen is het oppervlak kleiner dan in augustus wanneer de droogte toeslaat en grasgroei sterk vermindert en alle koeien volop grazen. De filosofie achter Kurz rassen systeem is dat de het gras tussen de 3 en 6 cm zowel smakelijk is als voldoende massa bevat en voeding om de koeien gezond te houden tijdens de lactatie, melkgift periode.

We kijken niet langer naar de hoeveelheid droge stof die de koeien binnen krijgen, maar naar de hoeveelheid voedzame stof. Dat meten we af aan de gezondheid van de koeien en aan het aantal liters melk dat ze geven. Iedere dag houden we deze elementen in de gaten en sturen bij waar nodig.