Hooilanden Landcoöperatie

KobaltFoto5010.jpg
 
 

DE GROND

Grond is voor boeren essentieel. Zonder grond geen productie en geen inkomsten. De coöperatie wil grond aankopen en verpachten aan De Hooilanden. Te beginnen met een perceel van 3,5 ha aan de Rijnsteeg. Boerderij de Hooilanden pacht de grond voor een redelijke prijs. 

 

DOELSTELLINGEN

De Hooilanden Landcoöperatie U.A. wil burgers met Boerderij de Hooilanden verbinden en verantwoordelijkheid voor het in stand houden van kleinschalige voedselproductie vorm geven. Die verbondenheid met elkaar wordt via grond tot stand gebracht. De coöperatie koopt grond aan en verpacht deze aan Boerderij de Hooilanden. Voor het bedrijf is langdurige pacht een mogelijkheid om zonder veel kapitaal beschikking te hebben over grond. Zij kunnen dan hun geld optimaal investeren in andere bedrijfsmiddelen, zoals een diervriendelijke stal of productverwerking. Ook is het bedrijf makkelijker overdraagbaar: een eventuele opvolger hoeft de grond niet te kopen, maar kan het pachtcontract overnemen.

 

BODEMBEHEER

De grond die de coöperatie koopt, wordt omgeschakeld naar biologische landbouwgrond (Skal gecertificeerd). Dit betekent geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen. Onze duurzame manier van werken:

·     Zowel dag als nacht, vanaf het voorjaar tot november, lopen de koeien in de wei. Alle koeien kalven in het voorjaar. Dit geeft de koeien de mogelijkheid met de seizoenen mee te werken. Melken in de zomer, de koeien staan droog in de winter.

·     De weiden bevatten een breed palet aan grassen, klaver en kruiden waaruit de koeien zelf kiezen.

·     We hebben plannen om een nieuwe potstal te bouwen voor al onze melkkoeien. Dit betekent dat we overal vaste mest kunnen uitrijden wat de bodemvruchtbaarheid ten goede komt.

·     Onze Blaarkoppen krijgen mineralen in de vorm van kruiden en Keltisch zeezout; deze natuurlijke voeding draagt sterk bij aan de gezondheid van de koeien.

 

LIDMAATSCHAP

Iedereen kan lid worden van de coöperatie. Particulier, ondernemer, bedrijf of organisatie; dat maakt niet uit. Lid worden kan door een certificaat te kopen.
Een lidmaatschap geeft algemeen stemrecht op zaken die te maken hebben met het reilen en zeilen van de coöperatie. Een lid kan meerder certificaten kopen, maar meerdere personen kunnen ook samen een certificaat kopen. Elk certificaat heeft 1 stem op de ALV.

Ieder jaar wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst op boerderij de Hooilanden. U kijkt dan achter de schermen van het boerenbedrijf én u raakt in gesprek met Floor en Lodewijk.

 

Als eigenaar van een certificaat heeft u medezeggenschap over een stukje Binnenveld. U bepaalt mede onder welke voorwaarden het perceel verpacht wordt. Ook neemt u medeverantwoordelijkheid voor de productie van uw eigen voedsel. U helpt een agrarische ondernemer met de uitoefening van zijn bedrijf.

Ook zijn er ideeën voor een wandelpad over het perceel en de elzensingel langs het perceel levert hout op. 

 

INVESTEREN

Een certificaat heeft een waarde van €25.000 en is ongeveer gelijk aan de waarde van één derde van een hectare. Het rendement op de certificaten bestaat uit de pacht die wordt opgebracht door Boerderij De Hooilanden. Dit is 1,5%, vastgelegd door de ledenvergadering van De Hooilanden Landcoöperatie U.A.

De waardestijging van cultuurgrond in Gelderland is de afgelopen 13 jaar gemiddeld 5% geweest. (bron kadaster/DLG, bewerking LEI). Rendementen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.  

 

voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lodewijk Pool.