Kalfjes

Op De Hooilanden zijn alle koeien voorjaarskalvend. Alle kalveren worden geboren in de maanden maart, april en mei. Daarmee volgen de koeien met hun beweiding precies de groei van het gras; wanneer de koeien net bevallen zijn en behoefte hebben aan zeer voedzaam gras, is dat wat er groeit in maart en april. Wanneer de koeien aan het eind van hun lactatiejaar weinig melk geven, staat er buiten het minder voedzame herfstgras of krijgen ze binnen hooi.

In het voorjaar is het heel druk op de boerderij. In korte tijd hebben we 80 bevallingen en moeten er 80 kalveren een goede start krijgen. De eerste twee weken zijn voor een kalf heel belangrijk. De weerstand van het kalf moet nog groeien en om te voorkomen dat ze ziek worden moeten ze goed eten en in een schone omgeving kunnen liggen en bewegen. Het is elk jaar een hele uitdaging en een hoop werk om de kalvertijd met zo weinig mogelijk problemen door te komen. Maar het is ook de mooiste tijd op de boerderij. In juni organiseren we een open dag, zodat iedereen de nieuwe aanwas van dat jaar kan komen bekijken.